"Ngay khi ta dừng lại để nghĩ xem liệu ta có yêu một người nào đó hay không thì tức là ta đã vĩnh viễn thôi không còn yêu người đó nữa"
- Bóng hình của gió, Carlos Ruiz Zafón (via milo-skyaholic)